W Wielkopolskim Ośrodku Reumatologicznym w Śremie w dniach 5 – 7 grudnia 2018 roku odbył się przegląd akredytacyjny. Wizytatorzy z Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie ocenili zgodność spełniania standardów akredytacyjnych.
W dniu 14 marca 2019 Minister Zdrowia przyznał Certyfikat nr: 2019/13, który potwierdza spełnianie standardów akredytacyjnych dla lecznictwa szpitalnego.
Otrzymana akredytacja dowodzi wysokiej jakości świadczeń medycznych w naszym szpitalu, a także gwarantuje poczucie bezpieczeństwa pacjentom.