Oddział Reumatologiczny i Reumatologiczno-Ortopedyczny Wielkopolskiego Ośrodka Reumatologicznego otrzymał prestiżowy certyfikat TÜV Cert. Został on wydany jako dowód, że ośrodek spełnia wymagania norm

EN ISO 9001 : 2015 dla systemu zarządzania jakością w zakresie diagnostyki i leczenia chorób reumatycznych.

 

Certificate No. 75 100 30369.

Ostatni audyt certyfikacyjny w dniu 20 lutego 2014. Zakres ważności: diagnostyka i leczenie chorób reumatycznych i ortopedycznych.

Pierwszy audyt Wielkopolskiego Ośrodka Reumatologicznego miał miejsce 9 grudnia 2004 roku. Przeprowadzony został przez kontrolerów z Placówki Certyfikującej TÜV Cert i przebiegł bez problemów. Nie wykryto żadnych uchybień. Z ramienia Ośrodka pracami nad przystosowaniem ośrodka do norm ISO zarządzała Aldona Giza, Pełnomocnik ds. Jakości. Uzyskany certyfikat oznacza dla Ośrodka możliwość negocjowania lepszych kontraktów z NFZ oraz sięgania po środki finansowe z funduszy Unii Europejskiej. Obecnie Ośrodek posiada certyfikat ISO 9001 : 2015.

 

                              WOR_certyfikat-2018-2020.jpg