Oddziały: Reumatologiczny i Reumatologiczno – Ortopedyczny Wielkopolskiego Ośrodka Reumatologicznego otrzymały prestiżowy CERTYFIKAT ISO TÜV Rheinland®, numer rejestracyjny 0198 100 01564. Został on wydany jako dowód, że Ośrodek spełnia wymagania normy ISO 9001 : 2015.

Ostatni audyt certyfikacyjny przeprowadzony został w dniach 21 – 22 stycznia 2020 roku.

Zakres certyfikacji: diagnostyka i leczenie chorób reumatycznych i ortopedycznych.

Pierwszy audyt Wielkopolskiego Ośrodka Reumatologicznego miał miejsce 9 grudnia 2004 roku. Przeprowadzony został przez audytorów z Placówki Certyfikującej TÜV Rheinland® i przebiegł bez problemów. Nie wykryto żadnych uchybień. Z ramienia Ośrodka pracami nad przystosowaniem Ośrodka do norm ISO zarządzała mgr Aldona Giza, Pełnomocnik ds. Jakości. Uzyskany certyfikat oznacza dla Ośrodka możliwość negocjowania lepszych kontraktów z NFZ oraz do sięgania po środki finansowe z funduszy Unii Europejskiej.

Certyfikat jest ważny do 19.02.2023 roku.

                              ISO-Certyfikat-2020-2023.jpg