Artykuły

Śrem, dnia 12.10.2017 r.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
„Dostawa urządzeń medycznych i sprzętu medycznego dla

Wielkopolskiego Ośrodka Reumatologicznego SP SZOZ w Śremie"
 

POR-ZP. 3720.6/2017

 

ZAMAWIAJĄCY:

Wielkopolski Ośrodek Reumatologiczny SP SZOZ w Śremie
ul. Mickiewicza 95
63 – 100  ŚREM
tel. (61) 22 46 300;  fax (61) 22 46 316.
REGON  630833353
NIP  785-16-11-813.
reumatologia.srem.net

 

Pełna treść ogłoszenia pobierz 600886-N-2017

 SIWZ i załączniki:  

SIWZ DOC
ZAŁ.NR 1 DOC
ZAŁ.NR 2.1 XLS
ZAŁ.NR 2.2 XLS
ZAŁ.NR 2.3 DOC
ZAŁ.NR 2.4 DOC
ZAŁ.NR 2.5 XLS
ZAŁ.NR 2.6 DOC
ZAŁ.NR 3 DOC
ZAŁ.NR 4 DOC
ZAŁ.NR 5 DOC