Artykuły

Śrem, dnia 19.10.2017 r.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
„Sukcesywna dostawa materiałów medycznych dla

Wielkopolskiego Ośrodka Reumatologicznego SP SZOZ w Śremie"
 

POR-ZP. 3720.7/2017

 

ZAMAWIAJĄCY:

Wielkopolski Ośrodek Reumatologiczny SP SZOZ w Śremie
ul. Mickiewicza 95
63 – 100  ŚREM
tel. (61) 22 46 300;  fax (61) 22 46 316.
REGON  630833353
NIP  785-16-11-813.
reumatologia.srem.net

 

Pełna treść ogłoszenia pobierz 603460-N-2017

 SIWZ i załączniki:  

SIWZ DOC
ZAŁ.NR 1 DOC
ZAŁ.NR 2 (zał. 2.1-2.7) XLS
ZAŁ.NR 3 DOC
ZAŁ.NR 4 DOC
ZAŁ.NR 5 DOC