Artykuły

Śrem, dnia 30.04.2020 r.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Wielkopolski Ośrodek Reumatologiczny w Śremie
zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych ogłasza przetarg nieograniczony na:

Zakup i dostawa (wraz z montażem, uruchomieniem i przeszkoleniem personelu)
aparatu USG dla Wielkopolskiego Ośrodka Reumatologicznego SP SZOZ w Śremie
POR-ZP.3720.2/2020

 

 

ZAMAWIAJĄCY:

Wielkopolski Ośrodek Reumatologiczny SP SZOZ w Śremie
ul. Mickiewicza 95
63 – 100  ŚREM
tel. (61) 22 46 300;  fax (61) 22 46 316.
REGON  630833353
NIP  785-16-11-813.
reumatologia.srem.net

 

Składanie ofert wyłącznie za pośrednictwem:
platformazakupowa.pl

 
Link do postepowania:
platformazakupowa.pl/transakcja/340858

 

Pełna treść ogłoszenia - 535392-N-2020

SIWZ i załączniki:  

SIWZ DOC
ZAŁ.NR 1 DOC
ZAŁ.NR 2 DOC
ZAŁ.NR 3 DOC
ZAŁ.NR 4 DOC
ZAŁ.NR 5 DOC
ZAŁ.NR 6 DOC