Kierownik - mgr Maciej Majchrzak

b_200_150_16777215_00_images_stories_Zdjecia_fizjoterapia_fizjoterapia-1.jpg b_200_150_16777215_00_images_stories_Zdjecia_fizjoterapia_fizjoterapia-2-2017.JPG b_200_150_16777215_00_images_stories_Zdjecia_fizjoterapia_fizjoterapia-3-2017.JPG
b_200_150_16777215_00_images_stories_Zdjecia_fizjoterapia_fizjoterapia-4.jpg b_200_150_16777215_00_images_stories_Zdjecia_fizjoterapia_fizjoterapia-5.jpg b_200_150_16777215_00_images_stories_Zdjecia_fizjoterapia_fizjoterapia-6.jpg
b_200_150_16777215_00_images_stories_Zdjecia_fizjoterapia_fizjoterapia-7.jpg b_200_150_16777215_00_images_stories_Zdjecia_fizjoterapia_fizjoterapia-8.jpg b_200_150_16777215_00_images_stories_Zdjecia_fizjoterapia_fizjoterapia-9.jpg
b_200_150_16777215_00_images_stories_Zdjecia_fizjoterapia_sala-2014-1.jpg b_200_150_16777215_00_images_stories_Zdjecia_fizjoterapia_sala-2014-2.jpg b_200_150_16777215_00_images_stories_Zdjecia_fizjoterapia_sala-2014-3.jpg
b_200_150_16777215_00_images_stories_Zdjecia_fizjoterapia_sala-2014.jpg    

Dział rehabilitacji Wielkopolskiego Ośrodka Reumatologicznego udziela świadczeń w ramach fizjoterapii ambulatoryjnej, oddziału dziennego oraz oddziałów szpitalnych specjalizujących się w diagnozowaniu i leczeniu chorób reumatologicznych.
Skierowanie na fizjoterapię w warunkach ambulatoryjnych wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. Świadczeniobiorca powinien zarejestrować skierowanie nie później niż 30 dni od dnia jego wystawienia.
Od 1 stycznia 2019 roku według rozporządzenia Dz. U. 2018 poz. 2396 specjalista fizjoterapii      i magister z 3-letnim doświadczeniem mają obowiązek przeprowadzenia wizyty fizjoterapeutycznej, aby ocenić obecny stan funkcjonalny i dobrać odpowiednie procedury fizjoterapeutyczne. Po zakończonej serii zabiegów pacjent również powinien być poddany ocenie fizjoterapeutycznej, podczas której zostanie wydana karta informacyjna do lekarza kierującego.
W skład zespołu terapeutycznego wchodzą:
- lekarze rehabilitacji,
- specjaliści fizjoterapii,
- magistrzy fizjoterapii,
- technicy fizjoterapii,
- masażyści,
- sekretarki medyczne

I.    MASAŻ:
masaż suchy – częściowy – min. 20 minut na jednego pacjenta, w tym 15 minut czynnego masażu
masaż mechaniczny – aquavibron
masaż limfatyczny ręczny - leczniczy
masaż limfatyczny mechaniczny – leczniczy

II.    HYDROTERAPIA:
masaż podwodny miejscowy
masaż podwodny całkowity
kąpiel czterokomorowa
kąpiel wirowa kończyn
inne natryski – naprzemienny

III.    FIZYKOTERAPIA
galwanizacja
jonoforeza
elektrostymulacja
prądy diadynamiczne
prądy interferencyjne
prądy TENS
prądy TREBERTA
prądy KOTZA
ultradźwięki miejscowe
ultrafonoforeza
impulsowe pole elektromag. wysokiej częstotliwości
diatermia krótkofalowa, mikrofalowa
impulsowe pole magnetyczne niskiej częstotliwości
laseroterapia skaner
laseroterapia punktowa
krioterapia – zabieg w kriokomorze
fango
krioterapia – miejscowa (pary azotu)
naświetlanie promieniami IR, UV – miejscowe

IV.    KINEZYTERAPIA
pionizacja
ćwiczenia grupowe ogólnousprawniające
indywidualna praca z pacjentem (np. ćw. bierne, czynno-bierne, ćw. wg metod neurofizjologicznych, metody reedukacji nerwowo-mięśniowej, ćw. specjalne, mobilizacje i manipulacje)
ćw. czynne w odciążeniu i czynne w odciąż. z oporem
ćwiczenia czynne wolne i czynne z oporem
ćwiczenia izometryczne
nauka czynności lokomocji
wyciągi
inne formy usprawniania (kinezyterapia)
ćwiczenia wspomagane

V.    ZABIEGI PEŁNOPŁATNE
fala uderzeniowa
fluidoterapia – masaż termiczny AERODYN
naświetlanie lampą BIOPTRON
fotel do masażu
krioterapia miejscowa – nawiew zimnym powietrzem
kinesiology taping

Pacjentom posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności zabiegi wykonywane są z pominięciem kolejki oczekujących.