Kierownik lekarz Jadwiga Choma
pielęgniarka mgr Anna Skotarczak

Oddział Dzienny realizuje usługi dla pacjentów dorosłych z dysfunkcją narządu ruchu w wyniku wad rozwojowych, urazów, zabiegów operacyjnych, schorzeń reumatologicznych, neurologicznych.  
Świadczenie obejmuje poradę lekarską, ćwiczenia i zabiegi fizykalne.
Rehabilitacja w ramach Oddziału Dziennego trwa przeważnie 3 tygodnie (15 dni zabiegowych), w czasie których wykonywanych jest 5 zabiegów dziennie.

Do oddziału kierowani są pacjenci, których stan zdrowia nie pozwala na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych a jednocześnie nie wymagają całodobowego nadzoru medycznego.

Podstawą przyjęcia jest skierowanie wystawione przez lekarza poradni specjalistycznej, oddziału szpitalnego lub lekarza POZ w przypadku zaostrzenia schorzeń przewlekłych.

Image Image Image
  Image