ZASADY PRZYJĘCIA NA ODDZIAŁY SZPITALNE

Przyjęcie do WOR w Śremie odbywa się na podstawie skierowania od lekarza rodzinnego lub od lekarza z poradni specjalistycznej. Pacjent zgłasza się ze skierowaniem osobiście lub jego oryginał przesyła pocztą.

Skierowania, które wpłynęły na leczenie w tutejszym Ośrodku rozpatrywane są przez Zespół ds. Kwalifikacji Świadczeniobiorców, a następnie wpisywane w kolejkę oczekujących na przyjęcie.

O terminie przyjęcia pacjent informowany jest pisemnie lub telefonicznie.

PRZYJĘCIE NA ODDZIAŁ

W wyznaczonym terminie Pacjent zgłasza się do WOR, gdzie przeprowadzane są formalności związane z przyjęciem do szpitala.

WYPIS ZE SZPITALA

O terminie wyjścia ze szpitala informuje lekarz prowadzący po uzgodnieniu z Ordynatorem Oddziału. W dniu wypisu pacjent otrzymuje kartę informacyjną.