1. Wojciech Romanowski , Helena Simon
Wpływ krioterapii miejscowej na liczbą komórek oraz odsetek granulocytów w płynie stawowym u chorych na r.z.s.
W: Reumatologia. 1993, l, s. 61-64, punktacja KBN: 3

2. Wojciech Romanowski
Oddział dzienny o profilu rehabilitacyjnym jako nowa jednostka organizacyjna opieki szpitalnej.
W: Postępy Rehabilitacji. 1995, l, s. 107-110, punktacja KBN: 2

3. Wojciech Romanowski, Maria Klatkiewicz, Renata Piasecka
Rehabilitacja kompleksowa młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym.
W: Postępy Rehabilitacji, supl II. 1996,s. 104-107, punktacja KBN: 2

4. Wojciech Romanowski, Zbigniew Świetlik, Zbigniew Brenda
Porównanie wpływu krioterapii miejscowej i impilsowego pola elektromagnetycznego na skład i ilość płynu stawowego u chorych na r.z.s.
W: Reumatologia 1996, 2-3, s. 328, punktacja KBN: 3

5. Wojciech Romanowski, Zbigniew Świetlik, Zbigniew Brenda
Ocena wpływu wybranych zabiegów fizykoterapeutycznych na wielkość siły mięśniowej ręki reumatoidalnej.
W: Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska, supl I, 1997, s. 187-1 89, punktacja KBN: 5

6. Wojciech Romanowski, Zbigniew Brenda, Zbigniew Świetlik
Ocena wpływu wybranych zabiegów fizykoterapeutycznych na miejscowe objawy stanu zapalnego u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów.
W: Reumatologia. 1997,3, s. 365, punktacja KBN: 3