13. Izabela Kornowska, Paweł Hrycaj, Wojciech Romanowski, JanK. Łęcki
Odpowiedź białek ostrej fazy u chorych na r.z.s. leczonych infliksimabem ? roczna obserwacja.
W: Reumatologia. 2004,2,s.294 punktacja KBN: 3

14. Włodzimierz Samborski, Wojciech Romanowski, Dariusz Kuliński,
Agnieszka Romanowska
Efekt przeciwbólowy skojarzonej terapii doustnej i domięśniowej preparatami Movalis i Ketonal u chorych na r.z.s.
W: Reumatologia. 2004, 2, s.293 punktacja KBN: 3

15. Anna Straburzyńska ? Lupa, Joanna Karolkiewicz, Wojciech Romanowski, Agnieszka Romanowska, Łucja Pilaczyńska-Szcześniak, Ewa Straburzyńska-Migaj.
Badanie wpływu impulsowego pola magnetycznego małej częstotliwości na wybrane wskaźniki stresu oksydacyjnego u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów.
W: Reumatologia. 2004, 2, s. 307 KBN: 3

16. Roman Lorenc, Wojciech Romanowski, Barbara Fogt
Profesjonaliści zdrowia a jakość życia chorych na reumatyzm.
W: Reumatologia. 2004, 2, s. 377 KBN: 3

17. Wojciech Romanowski, Anna Strabużyńska-Lupa, Zbigniew Brenda, Zbigniew Świetlik
Miejsce krioterapii przed planowaną synowectomią u chorych na r.z.s.
W: Reumatologia. 2004, 2, s. 275 KBN 3

18. Zbigniew Brenda, Wojciech Romanowski, Przemysław Bieńkowski,
Anna Straburzyńska-Lupa
Metoda usprawniania po zabiegach synowectomii u chorych na r.z.s.
W: Reumatologia. 2004, 2, s. 274 KBN 3

19. Anna Straburzyńska-Lupa, Wojciech Romanowski, Agnieszka Romanowska,
Zbigniew Brenda
Wpływ dwutygodniowej kinezyterapii na subiektywne odczucie bólu i sprawność ruchową u pacjentek z chorobą zwyrodnieniową stawów.
Fizykoterapia Polska, 2004,1, 52-57, 5 punktów

20. Anna Straburzyńska-Lupa, Wojciech Romanowski, Agnieszka Romanowska,
Ewa Straburzyńska-Migaj, Zbigniew Brenda
Znaczenie kinezyterapii w leczeniu pacjentek z chorobą zwyrodnieniową stawów w świetle badań własnych.
Medicina Sportiva. 2004. 8. s.66, 3 punkty

21. Anna Straburzyńska-Lupa, Wojciech Romanowski, Agnieszka Romanowska,
Zbigniew Świetlik
Ocena subiektywnego odczucia bólu i sprawności ruchowej u pacjentek z chorobą zwyrodnieniową stawów leczonych magnetoterapią i kinezyterapią.
Fizjoterapia Polska, 2004, 2, 151-156 KBN 5

22. Wojciech Romanowski, Anna Straburzyńska-Lupa, Agnieszka Romanowska,
Zbigniew Świetlik, Roman Lorenc, Zbigniew Brenda
Wpływ krioterapii miejscowej na sprawność ruchową chorych z reumatoidalnym
zapaleniem stawów.
Fizjoterapia Polska, 2004, 4, 355-360 KBN 5