23. Anna Straburzyńska-Lupa, Łukasz Czubarzewski, Wojciech Romanowski,
Zbigniew Świetlik
Badania porównawcze działanie pojedyńczego zabiegu nadmuchu zimnym powietrzem i parami ciekłego azotu u pacjentek z reumatoidalnym zapaleniem stawów.
Fizjoterapia Polska, 2005, 3, 323-328 KBN 5

24. Anna Straburzyńska ? Lupa, Wojciech Romanowski, Agnieszka Romanowska
Gęstość mineralna kości ręki u chorych z osteoartrozą rąk leczonych okładami z parafiny.
Fizjoterapia Polska, 2005,4, 440 ? 442 KBN 5

25. Wojciech Romanowski
Znaczenie rehabilitacji w reumatologii.
Aktualne postępy w rehabilitacji medycznej, Barinow -Wojewódzki A., 2006 r., 51-54

26. T. Sokka,W. Romanowski
Work Disability In Patients with Rheumatoid Arthritis In 15 Countries
Materiały z Kongresu Amerykańskiego Kolegium Reumatologicznego Waszyngton, listopad 2006 r.

27. Franciszek Główka, Marta Karaźniewicz, Dominika Rogozińska, Wojciech Romanowski
Farmakokinetyka enancjomerów ketoprofenu u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów.
Nowiny Lekarskie, Suplement III, 2006, 53-54 KBN: 1

28. Wojciech Romanowski, Barbara Dziur-Dryjańska, Agnieszka Romanowska, Anna Straburzyńska-Lupa
Zapalenie stawów a rak jajnika ? trudności diagnostyczne.
Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu, Suplement, 2007, 37

29. T.Sokka, J.Dadoniene, R.Kuuse, K.Lupkina, M.Tammaru, ML Hetland, I. Ujfalussy, Wojciech Romanowski
Many patients with reumatoid arthritis need help in daily activities.
Data from 4,955 patients in the Quest-ra study. Annals of the Rheumatic Diseases, July 2007, vol 66, 575-576

30. P.Korman, Anna Straburzyńska-Lupa, Wojciech Romanowski, A.Trafarski,L.Rozanski, Agnieszka Romanowska, P.Raglewska
Comparison of the thermograms of hands cooled with nitrogen at- 160°C and cold air at - 30°C used in physiotherapy in patients with reumatoid arthritis.
Annals of the Rheumatic Diseases, July 2007, vol 66, 653