31.    Tuulikki Sokka, Sergio Toloza,Maurizio Cutolo, Hennu Kantiainen, Wojciech Romanowski, Danuta Zarówny-Wrembińska and Quest Group.
Women, men, and rheumatoid arthitis: analyses of disease activity, disease characteristies and treatments in the Quest – RAStudy.
Arthritis Research & Therapy 2009,11,1186-1193.

32.    Rutkowski  R, Straburzyńska-Lupa  A, Korman P, Romanowski  W, Gizińska  M, Hurnik E, Lorenz R.
Dynamika zmian temperatury ręki reumatoidalnej po wybranych zabiegach z zakresu termoterapii.
Reumatologia 2011,49(4)239-243.   KBN:9

33.   Rutkowski R., Straburzyńska – Lupa A., P. Korman P., Romanowski W., Gizińska M., Lorenz R.
Obraz termowizyjny rąk po zastosowaniu promiennika podczerwieni z filtrem czerwonym i niebieskim u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów.
Acta Balneologica 2011,53(3),175-180.  KBN:6

34.   Korman P., Straburzyńska-Lupa A., Romanowski W., Trafarski A.
Temperature changes in rheumatoid hand treated with nitrogen vapors and cold air
Rheumatology International 2012;32(10),2987-2992.    IF:2.214  KBN:20

35.   Korman P., Straburzyńska-Lupa A., Rutkowski R., Romanowski W.
Wpływ temperatury otoczenia na reakcję naczyniową w obrębie ręki reumatoidalnej po nadmuchu zimnym powietrzem.
Acta Balneologica 2012,3(129),166-171.  KBN:4

36.    Nowak A., Zep W., Straburzyńska-Lupa A., Romanowski W.
Ocena wartości odżywczej racji pokarmowych kobiet z reumatoidalnym zapaleniem stawów.
Reumatologia 2012,50(6),487-492.  KBN:5

37.    Straburzyńska-Lupa A., Nowak A., Romanowski W., Korman P., Pilaczyńska-Szcześniak Ł.
A study of the link between bone turnover markers and bone mineral density with inflammation and body mass in postmenopausal women with active rheumatoid arthritis.   
J Bone Miner Metab 2013 Mar;31(2):169-76.  IF: 2.268  KBN:25

38.    Jastrząbek R., Straburzyńska-Lupa A., Rutkowski R., Romanowski W.
Effects of different local cryotherapies on systemic levels of TNF-α, IL-6, and clinical parameters in active rheumatoid arthritis
Rheumatology International 2013 Aug;33(8):2053-60.    IF: 2.214   KBN:20

39.    Rutkowski R., Straburzyńska-Lupa A., Korman P., Romanowski W., Rąglewska P., Konarska A., Gizińska M.,Hurnik E., Czubaszewski Ł.
Analiza graficznych przebiegów temperatur w obrębie ręki reumatoidalnej po zabiegu tradycyjnym promiennikiem podczerwieni.       
Trends in Sport Sciences 2013,20 (1),62-65.   KBN: 5

40.    Nowak A., Straburzyńska-Lupa A., Pilaczyńska-Szcześniak Ł., Romanowski W.
Is steocalcin implicated the regulation of energy metabolism in active rheumatoid arthritis ?
Metabolomics: Open Access 2013:3(2),1-3.    KBN:0

41.    Gizińska M., Rutkowski R., Romanowski W, Straburzyńska-Lupa A.
Effects of Whole-Body Cryotherapy in Comparison with Other Physical Modalities Used with Kinesitherapy in    Rheumatoid Arthritis
BioMed Research International,Volume 2015 (2015), Article ID 409174, 7 pages
http://dx.doi.org/10.1155/2015/409174     IF:  2.134   KBN:20

42.    Romanowski W., Zdanowska A., Romanowski M.
Choroba zwyrodnieniowa stawów – aktualne standardy leczenia.
Forum Reumatologiczne, 2016, 2, 52-57