C Czasopisma zagraniczne
l. Agnieszka Romanowska, Wojciech Romanowski - Influence of cortcosteroid therapy on bonę minerał density in patients with Rheumatoid Arthritis. W: Calcifield Tissue International. 2000, l, 97, punktacja: 5

5. Udział w konferencjach zagranicznych
1. Wojciech Romanowski, Agnieszka Romanowska
III Inlernationales Kvyotherapie Symposium, Seebruch
Effect of Local cryotherapy on the celi count and the percentage of granulocytes
in arlicular fluid in patients with rheumatoid arthrilis.
prezentacja ustna, październik 2002 r.