11. Wojciech Romanowski, Zbigniew Świetlik, Zbigniew Brcnda
XXX Sympozjum Sekcji Chirurgii Ręki Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego, Poznań
Ocena wpływu wybranych zabiegów fizjoterapeutycznych na wielkość siły
mięśniowej ręki reumatoidalnej.
prezentacja ustna , wrzesień 1995 r.
12. Wojciech Romanowski, Zbigniew Świetlik, Zbigniew Brenda
II Konferencja Reumatologiczna, Inowrocław
Porównanie działania przeciwbólowego wybranych zabiegów fizykoterapeutycznych.
Reumatologia w Praktyce Lekarza Rodzinnego, prezentacja ustna, październik 1995 r.
13. Wojciech Romanowski
Posiedzenie naukowo-szkoleniowe Instytutu Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego, Poznań
Dziewięcioletnie doświadczenia w stosowaniu krioterapii w Ośrodku Reumatologicznym w Śremie.
prezentacja ustna, marzec 1996 r.
14. Wojciech Romanowski, Zbigniew Świetlik, Zbigniew Brcnda
XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, Lublin
Porównanie wpływu krioterapii miejscowej i impulsoweg pola elektromagnetycznego na skład i ilość płynu stawowego u chorych na r. z. s. prezentacja ustna, czerwiec 1996 r.
15. Wojciech Romanowski
Seminarium naukowe ?Najniższe temperatury - Lato z helem ?96" Instytut
Fizyki Molekularnej PAN, Poznań - Odolanów
Kriogeniczna terapia w medycynie.
prezentacja ustna, czerwiec 1996 r.
16. Wojciech Romanowski, Zbigniew Świetlik, Zbigniew Brenda
III Konferencja Reumatologiczna - Reumatologia w Praktyce Lekarza Rodzinnego. Studium Medycyny Rodzinnej AM w Poznaniu, Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, Inowrocław
Ocena wpływu wybranych zabiegów fizjoterapeutycznych na miejscowe objawy stanu zapalnego u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów.
prezentacja ustna, październik 1996 r.
17. Wojciech Romanowski
Polskie Towarzystwo Reumatologiczne, Poznań
Wpływ krioterapii miejscowej na zapalne zmiany stawu u chorych na r.z.s.
prezentacja ustna, czerwiec 1999
18. Wojciech Romanowski
Międzynarodowe Forum Medycyny Fizykalnej, Poznań Potrzeby aparaturowe Ośrodków Reumatologicznych. prezentacja ustna, marzec 2000 r.
19. Wojciech Romanowski, Maria Kasprzak, Agnieszka Romanowska
XVIII Zjazd Reumatologiczny, Wrocław
Korelacja gęstości mineralnej kości ręki i kręgosłupa u chorych na r.z.s. prezentacja ustna, czerwiec 2000
20. Wojciech Romanowski
Polskie Towarzystwo Lekarskie, Kościan
Postępy w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów.
prezentacja ustna, wrzesień 2000 r.