1. Wojciech Romanowski , Helena Simon
Wpływ krioterapii miejscowej na liczbą komórek oraz odsetek granulocytów w płynie stawowym u chorych na r.z.s.
W: Reumatologia. 1993, l, s. 61-64, punktacja KBN: 3

2. Wojciech Romanowski
Oddział dzienny o profilu rehabilitacyjnym jako nowa jednostka organizacyjna opieki szpitalnej.
W: Postępy Rehabilitacji. 1995, l, s. 107-110, punktacja KBN: 2

3. Wojciech Romanowski, Maria Klatkiewicz, Renata Piasecka
Rehabilitacja kompleksowa młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym.
W: Postępy Rehabilitacji, supl II. 1996,s. 104-107, punktacja KBN: 2

4. Wojciech Romanowski, Zbigniew Świetlik, Zbigniew Brenda
Porównanie wpływu krioterapii miejscowej i impilsowego pola elektromagnetycznego na skład i ilość płynu stawowego u chorych na r.z.s.
W: Reumatologia 1996, 2-3, s. 328, punktacja KBN: 3

5. Wojciech Romanowski, Zbigniew Świetlik, Zbigniew Brenda
Ocena wpływu wybranych zabiegów fizykoterapeutycznych na wielkość siły mięśniowej ręki reumatoidalnej.
W: Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska, supl I, 1997, s. 187-1 89, punktacja KBN: 5

6. Wojciech Romanowski, Zbigniew Brenda, Zbigniew Świetlik
Ocena wpływu wybranych zabiegów fizykoterapeutycznych na miejscowe objawy stanu zapalnego u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów.
W: Reumatologia. 1997,3, s. 365, punktacja KBN: 37. Zbigniew Brenda, Wojciech Romanowski , Przemysław Bieńkowski
Sposób rehabilitacji kolana po zabiegach synoweklomii u chorych na r.z.s.
W: Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja. 2000, 5, s. 74-77, punktacja KBN: 5

8. Włodzimierz Samborski, Agnieszka Romanowska, Jan Łącki, Wojciech Romanowski Zastosowanie Nabumetonu w leczeniu r.z.s.
W: Nowiny Lekarskie. 2000, 5, s. 432-438, punktacja KBN : l

9. Wojciech Romanowski, Maria Kasprzak, Agnieszka Romanowska
Ocena korelacji wyników gęstości mineralnej kości kręgosłupa i ręki u chorych na r.z.s.
W: Reumatologia. 2000, 2, s. 211, punktacja KBN: 3

10. Krystyna Stankiewicz , Łucja Szczęśniak, Tadeusz Rychlewski, Wojciech Romanowski
Oddziaływanie zwiększonej aktywności ruchowej i diety warzywno-owocowej na profil lipidowy i lipoproteiny krwi u osób otyłych.
Nowa Medycyna, 2000 nr 12 s. 41- 44,KBN: 2

11. Wojciech Romanowski, Anna Straburzyńska - Lupa, Agnieszka Romanowska
Ocena gęstości mineralnej kości ręki po parafinoterapii.
W: Postępy Rehabilitacji. 2001, 3, s. 91, punktacja KBN: 2
Rehabilitacji. 2001, 3, s. 91, punktacja KBN: 2

12. Anna Straburzyńska-Lupa, Ewa Straburzyńska- Migaj, Agnieszka Romanowska,
Wojciech Romanowski
Zabiegi fizykalne a stres oksydacyjny.
W: Balneologia Polska.2002, 1- 4, s. 14-21, punktacja KBN: 113. Izabela Kornowska, Paweł Hrycaj, Wojciech Romanowski, JanK. Łęcki
Odpowiedź białek ostrej fazy u chorych na r.z.s. leczonych infliksimabem ? roczna obserwacja.
W: Reumatologia. 2004,2,s.294 punktacja KBN: 3

14. Włodzimierz Samborski, Wojciech Romanowski, Dariusz Kuliński,
Agnieszka Romanowska
Efekt przeciwbólowy skojarzonej terapii doustnej i domięśniowej preparatami Movalis i Ketonal u chorych na r.z.s.
W: Reumatologia. 2004, 2, s.293 punktacja KBN: 3

15. Anna Straburzyńska ? Lupa, Joanna Karolkiewicz, Wojciech Romanowski, Agnieszka Romanowska, Łucja Pilaczyńska-Szcześniak, Ewa Straburzyńska-Migaj.
Badanie wpływu impulsowego pola magnetycznego małej częstotliwości na wybrane wskaźniki stresu oksydacyjnego u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów.
W: Reumatologia. 2004, 2, s. 307 KBN: 3

16. Roman Lorenc, Wojciech Romanowski, Barbara Fogt
Profesjonaliści zdrowia a jakość życia chorych na reumatyzm.
W: Reumatologia. 2004, 2, s. 377 KBN: 3

17. Wojciech Romanowski, Anna Strabużyńska-Lupa, Zbigniew Brenda, Zbigniew Świetlik
Miejsce krioterapii przed planowaną synowectomią u chorych na r.z.s.
W: Reumatologia. 2004, 2, s. 275 KBN 3

18. Zbigniew Brenda, Wojciech Romanowski, Przemysław Bieńkowski,
Anna Straburzyńska-Lupa
Metoda usprawniania po zabiegach synowectomii u chorych na r.z.s.
W: Reumatologia. 2004, 2, s. 274 KBN 3

19. Anna Straburzyńska-Lupa, Wojciech Romanowski, Agnieszka Romanowska,
Zbigniew Brenda
Wpływ dwutygodniowej kinezyterapii na subiektywne odczucie bólu i sprawność ruchową u pacjentek z chorobą zwyrodnieniową stawów.
Fizykoterapia Polska, 2004,1, 52-57, 5 punktów

20. Anna Straburzyńska-Lupa, Wojciech Romanowski, Agnieszka Romanowska,
Ewa Straburzyńska-Migaj, Zbigniew Brenda
Znaczenie kinezyterapii w leczeniu pacjentek z chorobą zwyrodnieniową stawów w świetle badań własnych.
Medicina Sportiva. 2004. 8. s.66, 3 punkty

21. Anna Straburzyńska-Lupa, Wojciech Romanowski, Agnieszka Romanowska,
Zbigniew Świetlik
Ocena subiektywnego odczucia bólu i sprawności ruchowej u pacjentek z chorobą zwyrodnieniową stawów leczonych magnetoterapią i kinezyterapią.
Fizjoterapia Polska, 2004, 2, 151-156 KBN 5

22. Wojciech Romanowski, Anna Straburzyńska-Lupa, Agnieszka Romanowska,
Zbigniew Świetlik, Roman Lorenc, Zbigniew Brenda
Wpływ krioterapii miejscowej na sprawność ruchową chorych z reumatoidalnym
zapaleniem stawów.
Fizjoterapia Polska, 2004, 4, 355-360 KBN 5


23. Anna Straburzyńska-Lupa, Łukasz Czubarzewski, Wojciech Romanowski,
Zbigniew Świetlik
Badania porównawcze działanie pojedyńczego zabiegu nadmuchu zimnym powietrzem i parami ciekłego azotu u pacjentek z reumatoidalnym zapaleniem stawów.
Fizjoterapia Polska, 2005, 3, 323-328 KBN 5

24. Anna Straburzyńska ? Lupa, Wojciech Romanowski, Agnieszka Romanowska
Gęstość mineralna kości ręki u chorych z osteoartrozą rąk leczonych okładami z parafiny.
Fizjoterapia Polska, 2005,4, 440 ? 442 KBN 5

25. Wojciech Romanowski
Znaczenie rehabilitacji w reumatologii.
Aktualne postępy w rehabilitacji medycznej, Barinow -Wojewódzki A., 2006 r., 51-54

26. T. Sokka,W. Romanowski
Work Disability In Patients with Rheumatoid Arthritis In 15 Countries
Materiały z Kongresu Amerykańskiego Kolegium Reumatologicznego Waszyngton, listopad 2006 r.

27. Franciszek Główka, Marta Karaźniewicz, Dominika Rogozińska, Wojciech Romanowski
Farmakokinetyka enancjomerów ketoprofenu u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów.
Nowiny Lekarskie, Suplement III, 2006, 53-54 KBN: 1

28. Wojciech Romanowski, Barbara Dziur-Dryjańska, Agnieszka Romanowska, Anna Straburzyńska-Lupa
Zapalenie stawów a rak jajnika ? trudności diagnostyczne.
Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu, Suplement, 2007, 37

29. T.Sokka, J.Dadoniene, R.Kuuse, K.Lupkina, M.Tammaru, ML Hetland, I. Ujfalussy, Wojciech Romanowski
Many patients with reumatoid arthritis need help in daily activities.
Data from 4,955 patients in the Quest-ra study. Annals of the Rheumatic Diseases, July 2007, vol 66, 575-576

30. P.Korman, Anna Straburzyńska-Lupa, Wojciech Romanowski, A.Trafarski,L.Rozanski, Agnieszka Romanowska, P.Raglewska
Comparison of the thermograms of hands cooled with nitrogen at- 160°C and cold air at - 30°C used in physiotherapy in patients with reumatoid arthritis.
Annals of the Rheumatic Diseases, July 2007, vol 66, 653


31.    Tuulikki Sokka, Sergio Toloza,Maurizio Cutolo, Hennu Kantiainen, Wojciech Romanowski, Danuta Zarówny-Wrembińska and Quest Group.
Women, men, and rheumatoid arthitis: analyses of disease activity, disease characteristies and treatments in the Quest – RAStudy.
Arthritis Research & Therapy 2009,11,1186-1193.

32.    Rutkowski  R, Straburzyńska-Lupa  A, Korman P, Romanowski  W, Gizińska  M, Hurnik E, Lorenz R.
Dynamika zmian temperatury ręki reumatoidalnej po wybranych zabiegach z zakresu termoterapii.
Reumatologia 2011,49(4)239-243.   KBN:9

33.   Rutkowski R., Straburzyńska – Lupa A., P. Korman P., Romanowski W., Gizińska M., Lorenz R.
Obraz termowizyjny rąk po zastosowaniu promiennika podczerwieni z filtrem czerwonym i niebieskim u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów.
Acta Balneologica 2011,53(3),175-180.  KBN:6

34.   Korman P., Straburzyńska-Lupa A., Romanowski W., Trafarski A.
Temperature changes in rheumatoid hand treated with nitrogen vapors and cold air
Rheumatology International 2012;32(10),2987-2992.    IF:2.214  KBN:20

35.   Korman P., Straburzyńska-Lupa A., Rutkowski R., Romanowski W.
Wpływ temperatury otoczenia na reakcję naczyniową w obrębie ręki reumatoidalnej po nadmuchu zimnym powietrzem.
Acta Balneologica 2012,3(129),166-171.  KBN:4

36.    Nowak A., Zep W., Straburzyńska-Lupa A., Romanowski W.
Ocena wartości odżywczej racji pokarmowych kobiet z reumatoidalnym zapaleniem stawów.
Reumatologia 2012,50(6),487-492.  KBN:5

37.    Straburzyńska-Lupa A., Nowak A., Romanowski W., Korman P., Pilaczyńska-Szcześniak Ł.
A study of the link between bone turnover markers and bone mineral density with inflammation and body mass in postmenopausal women with active rheumatoid arthritis.   
J Bone Miner Metab 2013 Mar;31(2):169-76.  IF: 2.268  KBN:25

38.    Jastrząbek R., Straburzyńska-Lupa A., Rutkowski R., Romanowski W.
Effects of different local cryotherapies on systemic levels of TNF-α, IL-6, and clinical parameters in active rheumatoid arthritis
Rheumatology International 2013 Aug;33(8):2053-60.    IF: 2.214   KBN:20

39.    Rutkowski R., Straburzyńska-Lupa A., Korman P., Romanowski W., Rąglewska P., Konarska A., Gizińska M.,Hurnik E., Czubaszewski Ł.
Analiza graficznych przebiegów temperatur w obrębie ręki reumatoidalnej po zabiegu tradycyjnym promiennikiem podczerwieni.       
Trends in Sport Sciences 2013,20 (1),62-65.   KBN: 5

40.    Nowak A., Straburzyńska-Lupa A., Pilaczyńska-Szcześniak Ł., Romanowski W.
Is steocalcin implicated the regulation of energy metabolism in active rheumatoid arthritis ?
Metabolomics: Open Access 2013:3(2),1-3.    KBN:0

41.    Gizińska M., Rutkowski R., Romanowski W, Straburzyńska-Lupa A.
Effects of Whole-Body Cryotherapy in Comparison with Other Physical Modalities Used with Kinesitherapy in    Rheumatoid Arthritis
BioMed Research International,Volume 2015 (2015), Article ID 409174, 7 pages
http://dx.doi.org/10.1155/2015/409174     IF:  2.134   KBN:20

42.    Romanowski W., Zdanowska A., Romanowski M.
Choroba zwyrodnieniowa stawów – aktualne standardy leczenia.
Forum Reumatologiczne, 2016, 2, 52-57


C Czasopisma zagraniczne
l. Agnieszka Romanowska, Wojciech Romanowski - Influence of cortcosteroid therapy on bonę minerał density in patients with Rheumatoid Arthritis. W: Calcifield Tissue International. 2000, l, 97, punktacja: 5

5. Udział w konferencjach zagranicznych
1. Wojciech Romanowski, Agnieszka Romanowska
III Inlernationales Kvyotherapie Symposium, Seebruch
Effect of Local cryotherapy on the celi count and the percentage of granulocytes
in arlicular fluid in patients with rheumatoid arthrilis.
prezentacja ustna, październik 2002 r.


6. Udział w konferencjach krajowych
1. Wojciech Romanowski
Zebranie naukowo-szkoleniowe Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.
Zespół bolesnego barku ? diagnostyka i leczenie.
Śrem ? wrzesień 1986 r.
2. Wojciech Romanowski
II Międzynarodowe Sympozjum Lig Socjalnych EULAR.
Potrzeby życiowe młodzieży z R.A. i perspektywa ich realizacji.
Warszawa ? październik 1986 r.
3. Wojciech Romanowski
Zebranie naukowo-szkoleniowe Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.
Krioterapia schorzeń reumatycznych
Śrem ? listopad 1987 r.
4. Wojciech Romanowski
Seminarium naukowe. Instytut Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu.
Kriogenika w medycynie
Poznań ? styczeń 1988 r.
5. Wojciech Romanowski
Zebranie naukowo-szkoleniowe Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.
Krioterapia ? zastosowanie u chorych na r.z.s.
Poznań ? styczeń1988 r.
6. Wojciech Romanowski
Zebranie szkoleniowe Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem.
Krioterapia w reumatologii
Śrem ? kwiecień 1989 r.
7. Wojciech Romanowski
V Konferencja naukowo-szkoleniowa Polskiego Stowarzyszenia Kriomedycznego.
Wpływ krioterapii miejscowej na poziom frakcji elektroforetycznych białek płynu stawowego.
Kołobrzeg ? maj 1992 r.
8. Wojciech Romanowski,
Zebranie Naukowe Polskiego Towarzystwa ehabilitacyjnego, Poznań
Krioterapia. Doświadczenia Poznańskiego Ośrodka Reumatologicznego w Śremie w stosowaniu niskich temperatur.
prezentacja ustna, czerwiec 1994 r.
9. Wojciech Romanowski,
Zebranie naukowo - szkoleniowe Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Błociszcwo
Wskazania i technika wstrzyknięć dostawowych.
prezentacja ustna, październik 1994 r.
10. Wojciech Romanowski, Maria Klatkiewicz, Renata Piasecka
II Kongres Rehabilitacji, Poznań
Rehabilitacja kompleksowa młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym w Poznańskim Ośrodku Reumatologicznym w Śremie
prezentacja ustna, maj 1995 r.


11. Wojciech Romanowski, Zbigniew Świetlik, Zbigniew Brcnda
XXX Sympozjum Sekcji Chirurgii Ręki Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego, Poznań
Ocena wpływu wybranych zabiegów fizjoterapeutycznych na wielkość siły
mięśniowej ręki reumatoidalnej.
prezentacja ustna , wrzesień 1995 r.
12. Wojciech Romanowski, Zbigniew Świetlik, Zbigniew Brenda
II Konferencja Reumatologiczna, Inowrocław
Porównanie działania przeciwbólowego wybranych zabiegów fizykoterapeutycznych.
Reumatologia w Praktyce Lekarza Rodzinnego, prezentacja ustna, październik 1995 r.
13. Wojciech Romanowski
Posiedzenie naukowo-szkoleniowe Instytutu Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego, Poznań
Dziewięcioletnie doświadczenia w stosowaniu krioterapii w Ośrodku Reumatologicznym w Śremie.
prezentacja ustna, marzec 1996 r.
14. Wojciech Romanowski, Zbigniew Świetlik, Zbigniew Brcnda
XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, Lublin
Porównanie wpływu krioterapii miejscowej i impulsoweg pola elektromagnetycznego na skład i ilość płynu stawowego u chorych na r. z. s. prezentacja ustna, czerwiec 1996 r.
15. Wojciech Romanowski
Seminarium naukowe ?Najniższe temperatury - Lato z helem ?96" Instytut
Fizyki Molekularnej PAN, Poznań - Odolanów
Kriogeniczna terapia w medycynie.
prezentacja ustna, czerwiec 1996 r.
16. Wojciech Romanowski, Zbigniew Świetlik, Zbigniew Brenda
III Konferencja Reumatologiczna - Reumatologia w Praktyce Lekarza Rodzinnego. Studium Medycyny Rodzinnej AM w Poznaniu, Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, Inowrocław
Ocena wpływu wybranych zabiegów fizjoterapeutycznych na miejscowe objawy stanu zapalnego u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów.
prezentacja ustna, październik 1996 r.
17. Wojciech Romanowski
Polskie Towarzystwo Reumatologiczne, Poznań
Wpływ krioterapii miejscowej na zapalne zmiany stawu u chorych na r.z.s.
prezentacja ustna, czerwiec 1999
18. Wojciech Romanowski
Międzynarodowe Forum Medycyny Fizykalnej, Poznań Potrzeby aparaturowe Ośrodków Reumatologicznych. prezentacja ustna, marzec 2000 r.
19. Wojciech Romanowski, Maria Kasprzak, Agnieszka Romanowska
XVIII Zjazd Reumatologiczny, Wrocław
Korelacja gęstości mineralnej kości ręki i kręgosłupa u chorych na r.z.s. prezentacja ustna, czerwiec 2000
20. Wojciech Romanowski
Polskie Towarzystwo Lekarskie, Kościan
Postępy w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów.
prezentacja ustna, wrzesień 2000 r.


21. Wojciech Romanowski
Polskie Towarzystwo Lekarskie, Śrem
Nowa strategia leczenia chorób reumatycznych,
prezentacja ustna, listopad 2000 r.
22. Wojciech Romanowski
II Ogólnopolskie warsztaty Profesjonalistów Zdrowia, Wrocław
Poznański Ośrodek Reumatologiczny Śrem jako uczestnik "Sieci reumatologicznej".
prezentacja ustna, grudzień 2000 r.
23. Wojciech Romanowski
Polskie Towarzystwo Lekarskie, Rawicz
Nowoczesne leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów.
prezentacja ustna, marzec 2001 r.
24. Wojciech Romanowski
Międzynarodowy Dzień Inwalidy, Zgorzelec
Wpływ leczenia zimnem na zapalenie stawu kolanowego. prezentacja ustna, marzec 2001 r.
25. Wojciech Romanowski, Anna Straburzyńska - Lupa
IV Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacyjnego,
Bydgoszcz
Ocena gęstości mineralnej ręki po prafinoterapii.
prezentacja ustna, sierpień 2001 r.
26. Anna Straburzyńska - Lupa, Wojciech Romanowski, Agnieszka Romanowska
Medycyna Fizykalna ? Salmed Poznań
Medycyna fizykalna we współczesnej reumatologii.
prezentacja ustna, marzec 2002 r.
27. Anna Straburzyńska-Lupa, J.Karolkiewicz, L.Pilaczyńska-Szczęśniak, Wojciech Romanowski
Medycyna Fizykalna - Salmed, Poznań
Zabiegi fizykalne a stres oksydacyjny.
prezentacja ustna, marzec 2002
28. Wojciech Romanowski
Posiedzenie Naukowe Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk,
Wydział Lekarski, Poznań
Działalność Ośrodka Reumatologicznego w Śremie.
prezentacja ustna, maj 2002 r.
29. Anna Straburzyńska- Lupa, Wojciech Romanowski, Agnieszka Romanowska Międzynarodowe Forum Fizjoterapii, Poznań
Zastosowanie krioterapii miejscowej w medycynie. prezentacja ustna, marzec 2003
30. Wojciech Romanowski , Anna Straburzyńska - Lupa, Zbigniew Świetlik
Międzynarodowe Forum Fizjoterapii, Poznań
Wpływ krioterapii miejscowej na sprawność ruchową w r.z.s.
prezentacja ustna, marzec 2003 r.


31. Wojciech Romanowski
Akademia Leczenia Bólu, Gorzów Wlkp. Reumatyzm tkanek miękkich.
prezentacja ustna, marzec 2003 r.
32. Wojciech Romanowski
Konferencja Lekarzy Rodzinnych, Poznań, Zamek
Bóle krzyża.
prezentacja ustna, kwiecień 2003,
33. Wojciech Romanowski
Konferencja Lekarzy Rodzinnych, Konin
Nowe zasady leczenia chorób reumatycznych
prezentacja ustna, kwiecień 2003 r.
34. Anna Straburzyńska ? Lupa, Wojciech Romanowski, Agnieszka Romanowska, Zbigniew Brenda
XIII Kongres Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, Łódź październik 2003
Badanie subiektywnego odczucia bólu i sprawności ruchowej u pacjentek z chorobą zwyrodnieniową stawów leczonych magnetoterapią i kinezyterapią.
35. Anna Strabużyńska ? Lupa, Wojciech Romanowski, Agnieszka Romanowska,
Zbigniew Świetlik
XIII Kongres Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, Łódź październik 2003
Wpływ 2 tygodniowej kinezyterapii na subiektywne odczucie bólu i sprawność
ruchową u pacjentek z chorobą zwyrodnieniową stawów kolanowych.
36. Wojciech Romanowski, Roman Lorenc
Konferencja Profesjonalistów Zdrowia ? Partnerstwo na rzecz różnych szans osób niepełnosprawnych. Warszawa, grudzień 2003 r.
Rehabilitacja kompleksowa w warunkach domowych.
37. Anna Straburzyńska ? Lupa, Wojciech Romanowski, Agnieszka Romanowska, Zbigniew Świetlik, Roman Lorenc, Zbigniew Brenda
Leczenie niskimi temperaturami, Zgorzelec marzec 2004
Wpływ krioterapii miejscowej na sprawność ruchową chorych na r.z.s.
38. Wojciech Romanowski, Anna Straburzyńska ? Lupa, Zbigniew Świetlik, Zbigniew Brenda
II Ogólnopolska Konferencja ? Perspektywy rozwoju rehabilitacji w Polsce
Pabianice listopad 2004 r.
Krioterapia ? przed planowaną synowektomią stawu kolanowego.
39. Wojciech Romanowski, Anna Straburżyńska-Lupa, Zbigniew Świetlik, Roman Lorenc,Zbigniew Brenda
Konferencja naukowa ? Zgorzelec kwiecień 2005
Wpływ krioterapii miejscowej na ucieplenie stawu kolanowego u chorych z r.z.s.
40. Roman Lorenc, Wojciech Romanowski, Zbigniew Brenda, Barbara Fogt
Konferencja naukowa ? Zgorzelec kwiecień 2005
Wpływ krioterapii miejscowej na korelację chwytu i siły ręki reumatoidalnej.


41. Wojciech Romanowski
IV Konferencja naukowo-szkoleniowa - Ludwikowo grudzień 2005
Znaczenie rehabilitacji w reumatologii.
42. Wojciech Romanowski
Konferencja Oddziału Wielkopolskiego Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego Poznań
Trudności diagnostyczne i terapeutyczne u chorej z toczniem układowym.
Prezentacja ustna, styczeń 2006
43. Wojciech Romanowski
3 edycja Akademii Leczenia Bólu, Poznań, Colegium Rungego
?Strategia leczenia chorób reumatycznych?
marzec 2006
44. Wojciech Romanowski, Agnieszka Romanowska, Maria Kasprzak
II konferencja naukowo-szkoleniowa: Poznańsko-Szczecińskie Spotkania Reumatologiczne. Kołobrzeg
?Trudności diagnostyczne u chorej z arthritis i dodatnim czynnikiem reumatoidalnym?
Prezentacja ustna, kwiecień 2006 r.
45. Paweł Korman, Anna Straburzyńska-Lupa, Wojciech Romanowski, A. Trafalski, A. Romanowska, P. Rąglewska
Sympozjum naukowe. Zgorzelec
Temperatura powierzchniowa rąk w obrazie termowizyjnym po wybranych zabiegach krioterapeutycznych u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów.
Prezentacja ustna, marzec 2007
46. Wojciech Romanowski
III konferencja naukowo-szkoleniowa: Poznańsko-Szczecińskie Spotkania Reumatologiczne. Kołobrzeg
?Zapalenie stawów a rak jajnika ? trudności diagnostyczne?
Prezentacja ustna, maj 2007