Regulaminy Wielkopolskiego Ośrodka Reumatologicznego w Śremie

Regulamin wynagradzania

Regulamin pracy

Aneks do regulaminu pracy

Regulamin Organizacyjny aktualizacja 28-08-2018

Regulamin premiowania