Rejestracja do Poradni Reumatologicznej i Rehabilitacyjnej   61 22 46 300  
  Sekretariat    61 22 46 304  
  Oddział Reumatologiczny A - dyżurka pielęgniarek   61 22 46 319  
  Oddział Reumatologiczny A - sekretarka medyczna   61 22 46 318  
  Oddział Reumatologiczny B - dyżurka pielęgniarek   61 22 46 322  
  Oddział Reumatologiczny B - sekretarka medyczna   61 22 46 323  
  Oddział Reumatologiczno - Ortopedyczny - dyżurka pielęgniarek   61 22 46 341  
  Oddział Reumatologiczno - Ortopedyczny - sekretarka medyczna   61 22 46 367  
  Oddział Dzienny   61 22 46 308  
  Fizjoterapia ambulatoryjna (10-dniowa) - rejestracja   61 22 46 399  
  Dział Rehabilitacji - sala gimnastyczna   61 22 46 307  
  Naczelna Pielęgniarka   61 22 46 306  
  Poradnia Reumatologiczna - pielęgniarka   61 22 46 315  
  Pracownia RTG   61 22 46 338  
  Laboratorium   61 22 46 314  
  Informatyk   61 22 46 346  
  Kadry   61 22 46 336  
  Główna Księgowa   61 22 46 312  
  Kierownik Żywienia   61 22 46 311  
  Kierownik Sekcji Eksploatacyjno-Technicznej   61 22 46 335